Έγκαιρη και επιτυχημένη η αντίδραση της χώρας μας στην πανδημία Covid-19

  • Καθυστερήσεις στην έκδοση των αποτελεσμάτων συνηγορούν στο συγχρωτισμό και τη μακρόχρονη παραμονή των πιθανών κρουσμάτων στο χώρο του νοσοκομείου
  • Το κόστος των tests για τον κορονοϊό επιβαρύνεται από πλήθος παραγόντων που δεν λαμβάνονται υπ’ όψη
  • Τα “rapid” («γρήγορα») tests μπορούν να δώσουν άμεση λύση
  • Απαιτείται έγκυρη αξιολόγηση και πιστοποίηση των σχετικών «γρήγορων» δοκιμασιών, ώστε να αποτελέσουν πραγματικό εργαλείο στα χέρια των επαγγελματιών Υγείας.