«Τα Παρακλίνια Διαγνωστικά Συστήματα (POCT) είναι πολύ σημαντικά και σε κεντρική θέση για την άμεση διάγνωση της ασθένειας COVID-19, ώστε να υπάρχει πιο γρήγορη και αποτελεσματική θεραπεία»

 «Για μεγαλύτερη ασφάλεια στη χρήση τους, χρειάζεται όλα τα δείγματα να αντιμετωπίζονται ως δυνητικά μολυσματικά, να ακολουθούνται οι βασικές προφυλάξεις κατά το χειρισμό δειγμάτων, των κιτ και των περιεχομένων του. Η σωστή συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά δειγμάτων είναι απαραίτητα για τα σωστά αποτελέσματα.»