4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΠαΔΕ: Βελτιστοποίηση της θεραπείας μέσω της χρήσης παρακλίνιων συστημάτων
Από: 18-02-2022 - Μέχρι: 19-02-2022
Τοποθεσία: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ROYAL OLYMPIC

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ