4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΠαΔΕ: Βελτιστοποίηση της θεραπείας μέσω της χρήσης παρακλίνιων συστημάτων
Από: 10-12-2021 - Μέχρι: 11-12-2021
Τοποθεσία: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ROYAL OLYMPIC

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ