ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ
Από: 18-04-2024 - Μέχρι: 19-04-2024
Τοποθεσία: ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΙ "COTSEN" HALL ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ