6ο Συνέδριο ΕΕΠαΔΕ / Βελτιστοποίηση της θεραπείας μέσω της χρήσης παρακλίνιων συστημάτων
Από: 23-02-2024 - Μέχρι: 24-02-2024
Τοποθεσία: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ NJV ATHENS PLAZA