ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ - ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ
Από: 12-07-2023 - Μέχρι: 12-07-2023
Τοποθεσία: Webinar

19:00 - 20:00