ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ - ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ
Από: 08-03-2023 - Μέχρι: 08-03-2023
Τοποθεσία: Webinar

19:00 - 20:00