Διοργάνωση Ιατρικών Συνεδρίων

Η EVENTURE αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση Ιατρικών συνεδρίων ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διοργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων

Η EVENTURE αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση Επιστημονικών συνεδ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Εκδηλώσεων

Η Eventure δραστηριοποιείται στη διοργάνωση επιμορφωτικών εκδηλώσεων, ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διοργάνωση Εταιρικών Εκδηλώσεων

Στην Eventure η εξειδικευμένη ομάδα μας αναλύει με προσοχή τις απαιτήσε...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Στην Eventure σχεδιάζουμε και υλοποιούμε με μεγάλη φροντίδα την οργάνωσ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Webinars

Στην EVENTURE αναγνωρίσαμε πολύ σύντομα τις σύγχρονες απαιτήσεις για δι...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Web conferences & Video productions

Στην EVENTURE γνωρίζοντας την αναγκαιότητα της χρήσης νέων τεχνολογιών ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οπτικοακουστικά

Στην Eventure επενδύουμε το event σας με εικόνα και ήχο υψηλών επιδόσεων. Φ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Digital Marketing

Στην Eventure αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίησ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ