Γυναίκες και Πολιτική στο Σύγχρονο Κόσμο (19ος – 21ος αιώνας)
From: 09-10-2020 - To: 10-10-2020
Location: Πανεπιστημιούπολη - Θεσσαλονίκη