Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παρακλίνιου Διαγνωστικού Ελέγχου συστήνει: “Ανάγκη επικαιροποίησης των κριτηρίων για τα τεστ κορωνοϊού που κυκλοφορούν στην αγορά”

  • “Όλα τα tests, με συντομότερο ή όχι πρωτόκολλο, μοριακά ή μη, θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή και επικυρωμένη τεκμηρίωση ύστερα από επιβεβαιωμένες μελέτες”
  • “Στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στον τομέα της Υγείας η ΕΕΠαΔΕμπορεί να συμβάλει ενεργά στη δημιουργία του απαιτούμενου πλαισίου συμβάλλοντας έτσι στην εξασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και απόδοσης για τα testsκαι τις συσκευές που χρησιμοποιούνται παρά την κλίνη του ασθενούς”
  • “Οι παρακλίνιες συσκευές διαγνωστικού χαρακτήρα λαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην εκτίμηση της πορείας της υγείας των ασθενών και αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα της ιατρικής πρακτικής”