ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ - ΚΑΡΔΙΟΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Από: 13-07-2022 - Μέχρι: 13-07-2022
Τοποθεσία: Webinar

ΩΡΑ: 19:00 - 20:00