ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ - Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ - Ε.Ε. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Από: 20-07-2022 - Μέχρι: 20-07-2022
Τοποθεσία: Webinar

'ΩΡΑ: 19:00 - 20:00