2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΕ - ΠΦΥ / 4-5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Από: 04-11-2022 - Μέχρι: 05-11-2022
Τοποθεσία: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ι.Ε.)