ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ & ΚΑΡΔΙΑ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
Από: 01-04-2022 - Μέχρι: 02-04-2022
Τοποθεσία: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ι.Ε.)