ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ: Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ - Ε.Ε. ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Από: 23-02-2022 - Μέχρι: 23-02-2022
Τοποθεσία: Webinar

ΩΡΑ: 19:00 - 20:00