ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ: Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ - Ε.Ε. ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ
Από: 26-01-2022 - Μέχρι: 26-01-2022
Τοποθεσία: Webinar

ΩΡΑ: 19:00 - 20:00