1η Επιστημονική Συνάντηση «ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»
Από: 01-10-2021 - Μέχρι: 02-10-2021
Τοποθεσία: Ίδρυμα Ευγενίδου