1ο Επιστημονικό Συνέδριο: ΠΟΕ – ΠΦΥ – Σημερινή Πραγματικότητα και Μελλοντικές Προκλήσεις
Από: 17-09-2021 - Μέχρι: 18-09-2021
Τοποθεσία: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ι.Ε.)

Ώρα έναρξης: 09:00

Ώρα λήξης: 21:00