Τετάρτη με το Κολλέγιο: Κλινική Περίπτωση του μήνα – Ε.E. Αρρυθμιών
Από: 25-05-2021 - Μέχρι: 25-05-2021
Τοποθεσία: Webinar

Ώρα: 19:00 - 20:00