Τετάρτη με το Κολλέγιο: Κλινική Περίπτωση του μήνα – Ε.E.Καρδιαγγειακής Απεικόνισης
Από: 30-06-2021 - Μέχρι: 30-06-2021
Τοποθεσία: Webinar

Ώρα: 19:00 - 20:00