ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ: 8ο Webinar:  Πνευμονική Υπέρταση- Νέες θεραπείες
Από: 12-05-2021 - Μέχρι: 12-05-2021
Τοποθεσία: Webinar

Ώρα: 19:00 - 20:00