ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
Από: 21-01-2023 - Μέχρι: 21-01-2023
Τοποθεσία: ΚΤΗΡΙΟ Α.Κ.Ι.Σ.Α. / Π.Γ.Ν. «ATTIKON»