ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ - ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ
Από: 14-06-2023 - Μέχρι: 14-06-2023
Τοποθεσία: Webinar

19:00 - 20:00