ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ - Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ - Ε.Ε. ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Από: 24-05-2023 - Μέχρι: 24-05-2023
Τοποθεσία: Webinar

19:00 - 20:00