ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ -ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΖΑ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ
Από: 10-05-2023 - Μέχρι: 10-05-2023
Τοποθεσία: Webinar

19:00 - 20:00