ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ - Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ - Ε.Ε. ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ
Από: 22-03-2023 - Μέχρι: 22-03-2023
Τοποθεσία: Webinar

19:00 - 20:00