ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ - ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Από: 11-01-2023 - Μέχρι: 11-01-2023
Τοποθεσία: Webinar

19:00 - 20:00