ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ - Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ - Ε.Ε. ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ
Από: 26-10-2022 - Μέχρι: 26-10-2022
Τοποθεσία: Webinar

19:00 - 20:00