ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ - Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ - Ε.Ε.ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Από: 23-11-2022 - Μέχρι: 23-11-2022
Τοποθεσία: Webinar

19:00 - 20:00