ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ - ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ: ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ
Από: 09-11-2022 - Μέχρι: 09-11-2022
Τοποθεσία: Webinar

19:00 - 20:00