ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ - ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Από: 12-10-2022 - Μέχρι: 12-10-2022
Τοποθεσία: Webinar

19:00 - 20:00