5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΠαΔΕ / ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Από: 10-02-2023 - Μέχρι: 11-02-2023
Τοποθεσία: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PRESIDENT